WWF

Det här med bakåtsträvare

Miljöengagerade är omoderna, tillbaka-till-grottan-människor med tillväxtfientlig och kanske även företagarfientlig inställning. Känns den fördomen eller inställningen igen? Ibland verkar det vara en syn som råder bland vissa grupper inom näringslivet. ”Så fort det går bra för oss ska nån komma hit och klaga på nåt, de har väl hittat nån bagge de vill rädda” eller […]

Läs mer

Volvo + WWF = sant

När vi träffar företag så frågar vi ofta om de har någon kontakt med NGO:s, för att diskutera miljö- och klimatfrågor, arbetsvillkor eller annat. Här har vi kunnat urskilja två olika attityder hos bolagen. Å ena sidan finns det de som spontant säger att de naturligtvis har en nära dialog med NGO:s och förklarar vad […]

Läs mer