Vapenindustri

Greve Gripen för Gripen

Greve Alfons Mensdorff-Pouilly har tydligen hamnat tillfälligtvis bakom galler. Greven är känd för att ha varit anlitad som mellanhand i försäljningsförsöken av Saab Gripen.  Försäljningsmetodenrna är föremål för brottsutredning i flera olika länder. Varför är det så viktigt att reda ut mutanklaelser?  Och är det kanske helt enkelt nödvändigt att använda sig av mutor i […]

Läs mer