Umeå

Leif skrattar hela vägen till banken

Är det verkligen rimligt att rörliga bonusersättningar betalas ut  efter det att börskursen i ett företag har fallit med 50 procent? Ett aktuellt exempel är Volvo.  Jag är medveten om att det kan vara ingångna avtal ska respekteras men känns det inte extremt konstigt att lyfta bonus utöver lönen när hela företaget befinner sig i kris?  Redan utan […]

Läs mer