Trelleborg

Rapport från årsstämma i Trelleborg 2018

Var:  Söderslätts arena Trelleborg När:  25 april 2018 Hur många:  ca 700 personer Vad beslutades:  Vanliga stämmoärenden samt val av ny ordförande. Folksam var med som justerare av protokollet. Vad sa VD Peter Nilsson:  Han talade om det starka finansiella resultatet  och gick igenom de hållbarhetsområden som Trelleborg prioriterar.  Trelleborgs starkaste värde för samhället i ett längre […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Trelleborg 2017

Bolag: Trelleborg Var: Söderslättshallen, Trelleborg När: 27 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. Stämman beslutade att omvälja av Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen, Susanne Pahlén Åklundh och Bo Risberg. Stämman valde Sören Mellstig som styrelsens ordförande. Vad sa vd:  I sitt anförande talade Peter Nilsson det gångna famgångsrika året. Han beskrev att Trelleborg […]

Läs mer

Årsstämma Trelleborg 2016

Bolag: Trelleborg Var: Söderslättshallen i Trelleborg När: 21 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man in och två kvinnor in innebär att bolaget nu har 33 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Peter Nilsson redogjorde för årets resultat som trots att den viktiga olja och gasmarknaden är mycket gott. Vad frågade Folksam:  Hur ser […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Trelleborg

Bolag: Trelleborg Var: Trelleborg När: 23 april Antal närvarande aktieägare: Omkring 650 personer Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Inga dramatiska frågor eller händelser utom möjligen när Aktiespararnas representant fick burop efter att ha föreslagit att de skånska redovisningsreglerna liksom Skåne borde bli svenska. Vad sa vd i sitt anförande: Vd fokuserade mycket […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Trelleborg

Bolag: Trelleborg Var: Trelleborg, Söderslättshallen, 24 april 2013 Närvarande:  ca 1000 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor som styrelse, ersättningar och annat. Vad sa vd/ordförande i sitt anförande: VD berättade 2012 som var ett mycket händelserikt år för Trelleborg. Bolaget fortsatte arbetet med att förbättra koncernens geografiska balans genom att utöka sin närvaro i marknader utanför […]

Läs mer