Swedbank

Rapport från årsstämma i Swedbank 2018

Var: Stockholm, Cirkus När: torsdagen den 22 mars Närvarande: 454 personer, 1370 aktieägare Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse, ansvarsfrihet etc. Vad sa Swedbanks ordförande: Lars Idermark inledde med att tala om allt positivt i banken, som lönsamhet, riskhantering osv. Han fortsatte sedan att tala om bankens värderingar som präglas av att ha så […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Swedbank 2017

Bolag: Swedbank Var: Folkets hus, Stockholm När: 30 mars Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.  Valberedningen föreslog omval av fem styrelseledamöter samt nyval av fyra ledamöter enligt följande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omval av  Lars Idermark, Ulrika Francke,  Siv Svensson,  Bodil Eriksson och Peter Norman. Nyval av Mats Granryd, Bo Johansson, Annika […]

Läs mer

Årsstämma 2016 Swedbank

                    Bolag: Swedbank Var: Folketshus, Stockholm När: 5 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden samt ovanliga stämmoärenden. Två män och en kvinna ut och en man och en kvinna in innebär att bolaget nu har 50 procent kvinnor i styrelsen. Ej ansvarsfrihet för avgående ordförande och vd. Ny ordförande […]

Läs mer

Ny vd i Swedbank

Swedbanks vd har under uppmärksammade former blivit utbytt. Huvudskälet som styrelsen meddelat är att det behövs en ny chef för den digitala omställningen och för att få mer nöjda kunder och medarbetare. Det är inte speciellt konstigt att man byter vd efter sju år. Ordförande i Swedbank, Anders Sundström, och resten av styrelsen, fattade därför […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Swedbank

Var: Dansens hus, Stockholm När: torsdagen den 26:e mars Vad beslutades: vanliga stämmofrågor och så röstade stämman emot förslag från två enskilda aktieägare. Vad sa ordförande: Han pratade om oro i öster, miljöfrågan och regelverk som alla påverkar banken. ”Vi kan vara nöjda med året, ett bra år för er och för oss”, sa han. ”Får vi […]

Läs mer

Arvode till ordförande i Swedbank

Är det rimligt att ordföranden i Swedbank endast ska få hälften i arvode mot vad ordförande i övriga svenska storbanker får?   Just så har det nämligen  varit de senaste åren. Bakgrunden är den att Swedbank, fd Föreningssparbanken, under många år hade en så kallad arbetande styrelseordförande. Först Göran Collert och sedan Carl-Erik Stålberg. Dessa […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Swedbank 2014

Var:  Dansens hus, Stockholm Närvarande:  Nästan fullsatt Vad sa ordförande?    Media har en tendens att bli lite onyanserat, sa Anders Sundström. Det är lätt att glömma bort vad svenska banker gör och har gjort för sina kunder, Svenska banker är välskötta med stor effektivitet och liten risk  Vad sa vd?  VD Michael Wolf sa […]

Läs mer

Rapport från Swedbanks bolagsstämma

Var:  Dansens Hus Närvarande:   röstberättigade aktieägare ca 400 stycken plus en hel del anställda på . Och enligt stämmans ordförande, även representanter från media Vad beslutades: vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens sammansättning, återköpsprogram och arvode till dessa samt ett förslag om möjlighet för styrelsen att inrätta ett konvertibelprogram. Aktiespararna levererade genomtänkt […]

Läs mer

Klart grabben ska ha en husvagn

Det är  ett mycket välkommet besked  att Swedbanks styrelse beslutar att stoppa alla bonusutbetalningar för 2009. Jag tror tom att  Swedbanks beslut kan öka hela finanssektorns långsiktiga legitimitet. Det finns en del att leva upp till  nämligen. Statliga insatser,   kapitaltillskott från ägare och läskigt höga reserveringar för kreditförluster har underminerat allmänhetens förtroende. Kompensationspaket som är konstruerade på ett […]

Läs mer

Lars & Louis – Fanny & Freddy

Spännande tider med nya kvastar i två stora börsbolag. Eller ja, nya och nya det kan kanske diskuteras i Louis Schweitzer, som suttit Volvos styrelse sedan 2001 och Lars Idermark har städat i Swedbank redan på sparbankstiden. En sak har de i alla fall gemensamt – de är båda män. Att en kvinna skulle ha […]

Läs mer