Sverker Martin-Löf

Sverker drar i handbromsen!

Sverker Martin-Löf är en av Sveriges tyngsta näringslivsföreträdare. Han sitter i styrelsen för sex stora börsbolag som tillsammans är värda 450 000 miljoner kronor.  I tre av dessa har han varit med och tagit ett viktigt beslut: Vi har infört ett slags force majeure-klausul så att alla som har rörliga löner vet att en utvärdering […]

Läs mer