skanska

Årsstämma Skanska 2015

Bolag: Skanska Var:  Waterfront Congress Centre, Stockholm När: 9 april 2015 Vad beslutades: Sedvanliga  stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Fyra män avgick ur styrelsen och två nya ledamöter av vardera kön valdes in. Vad sa ordförande i sitt anförande: Stuart Graham sa att det har varit ett bra år för Skanska […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Skanska

Bolag: Skanska Var: Stockholm, Berwaldhallen När:  11 april Vad sa vd: Han pratade om många många byggprojekt, om konjunkturen och besvikelsen i Latinamerika.  Den finansiella ställningen är dock god och nollvisionen vad gäller miljö, etik, olyckor osv gäller fortfarande.   Vad sa ordförande: Han var förvånad över att investerare och media i Sverige ägnar så stor […]

Läs mer