SEB

Årsstämma SEB 2016

Bolag: SEB Var: Konserthuset, Stockholm När: 22 mars Vad beslutades: Vanliga stämmogöromål. Nya rutiner för röstning införs på stämma i SEB med individuella val av styrelseledamöter allt enligt önskemål från utländska ägare. SEB har 26 procent utländska ägare vilket är ganska litet bland de svenska bankerna. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Marcus Wallenberg  inledde med att […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i SEB

  Bolag: SEB Var: Konserthuset, Stockholm När: 25 mars 2015 Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa ordförande i sitt anförande: Han inledde med att visa en bild på alla regelverk som håller på att införas. Det var en rörig bild. ”SEB ska ha motståndskraft och flexibilitet för att hantera […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i SEB – gästinlägg från Lärarfonders vd

Igår var det fullt med stämmor så Ansvarsfullt ägande tog hjälp av Lärarfonders vd Annelie Söderberg – stort tack för hjälpen! Som ni vet är Lärarfonder numera en del av Folksam-koncernen. Bolag: SEB Var: Konserthuset, Stockholm Närvarande: 1003 personer. 90 procent troligen närmare närmare 90 än 65 år. Snittar och vitt vin lockar. Vad beslutades: […]

Läs mer

Rapport från SEB bolagsstämma

Var: Konserthuset, Stockholm När: 29 mars 2012 Närvarande: ca 400 pers Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor och ett belöningssystem. Vad gjorde Folksam:  Vi sa att SEB har ett mycket bra hållbarhetsarbete speciellt  med avseende på miljö och det är glädjande att se att det utvecklas positivt varje år. SEB antog en hållbarhetsstrategi för ett par år […]

Läs mer

Spelets regler

Storbankerna pressas hårt av kreditförluster och flera av dem har begärt hjälp av både aktieägare och staten. Ändå väntas de betala ut totalt 5,4 miljarder kronor i bonusar till de anställda för 2009.  Detta skriver DN idag. Att allt annat än att de fortsätter med utbetalning vore förvånande, att hålla ingångna bonusavtal med de anställda […]

Läs mer

Sommarserie del 3 Goa Gubbar Jacob Palmstierna

Jag vet vad jag gjorde vid lunchtid för nitton år sedan den 3 oktober 1990. Jag satt i en malmstenssoffa i direktörsmatsalen på S-E-Banken och drack kaffe när en av bankens många vice VD:ar kom instörtande genom dörren och hojtade –Nyckeln har ställt in betalningarna! Det här kommer att leda till en stor kris! Finansbolaget […]

Läs mer

Rullbandet kan få bankerna att gå sämre

Vi har sett det förut. Specialistavdelninar inom finansiellabolag som gör exeptionellt goda resultat på kort sikt medan resten av firmans resultat försvunnit ner i ett svart hål. Specialisterna får bonus, resultatlön, tantiem, gratifikationer eller kort sagt rejält med flis medan kolleger får sparken och aktieägare indragen utdelning och vesen kursutveckling. Är detta rätt? Tja, i […]

Läs mer

People are strange

Det är inte så konstigt att finansfolk prioriterar sin egen kortsiktiga vinning framför kundernas. Det konstiga är att kunderna har tillåtit dem att göra det. Det är inte så konstigt att Wanja Lundby Wedin eller nån annan styrelseledamot  tar med sig maken när hon ska på konferens. Det har män gjort i alla tider och […]

Läs mer

Vem sviker Wallenborg?

Veckans Affärers Cecila Aronsson skriver i veckan en intressant artikel om förspelet till SEB problematiken kring rörliga löner och diverse regeringskontakter. Enligt VA:s källor skulle Borg och regeringen ha frångått en muntlig överenskommelse med SEB där man givit carte blanche att höja ledningens nivå trots reglerna i bankstödsprogrammet. Om detta stämmer har jag ingen aning. […]

Läs mer

Byta upp sig eller byta ner sig

Enligt Privata Affärer överväger var femte sparare i AMF att lämna bolaget pg av alla skandaler.  Tidigare har samma sak rapporterats om SEB och andra banker. Det är myckewt ovanligt att en företagsledning lyckas reta upp sina kunder så till den milda grad. Det är fullt förståligt men är det så klokt?  Faktum är  att kunder […]

Läs mer