sänkt lön

Finansiell Jordbävning

Ingen kan kräva att någon avstår delar av sin lön.  Det kan tom vara rimligt att betala extra bra när ett företag,  som Volvo, gör 13 Miljarder i vinst. En stor del av utdelningsinkomsterna som vinsterna genererar går till svenska folket som fondsparare samt blivande och nuvarande pensionärer. Via fondernas, försäkringsbolagens, pensionsstiftelsernas och AP-fondernas aktieutdelningar från […]

Läs mer