revisionsarvode

Revisionsarvodena är höga

Jag sa att jag tyckte att revisionsarvodet är högre än för någon annan nordisk bank trots att SEB egentligen är mindre än de flesta konkurrenter. (Nordea, Swedbank, Handelsbanken and Danske Bank). Även konsultarvodena för icke revisionstjänster till revisorerna är höga. 32 procent. Kommittén uppmanas att se över både arvodets storlek och relationen mellan revisions och […]

Läs mer