ratos

Rapport från årsstämma i Ratos 2017

Bolag: Ratos Var: Skandiascenen på Cirkus i Stockholm När: 6 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.  Valberedningen föreslog  omval av ledamöterna Ulla Litzén, Annette Sadolin, Karsten Slotte, Charlotte Strömberg, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Jonas Wiström. Jonas Wiström omvaldes till styrelsens ordförande. Vad sa styrelseordförande:   Ordförande berättade om händelser 2016 och beskrev de […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Ratos

  Bolag: Ratos Var: Waterfront Building, Stockholm När: 16 april 2015 Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa vd i sitt anförande: Hon talade om Ratos historia, affärsmodell och om innehaven. Vad frågade Folksam: Om Ratos planer på ett CR-perspektiv för sina leverantörer samt om bolagets resepolicy. Vad svarade vd: Tanken är att tydligare kommunicera […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Ratos

Bolag: Ratos Var: Stockholm, Konserthuset När:  17 april Vad sa vd: Hon pratade om sitt första år som vd, om hur viktigt det är att vara en aktiv ägare och att den utmanande marknaden är en möjlighet för Ratos. Hon nämnde även att CR – corporate responsibility – är tydligt värdeskapande för Ratos innehav, att det […]

Läs mer