Pensioner

Konserverad solidering

Solvens och konsolidering är termer som flitigt brukas i media de senaste dagarna i samband med pensionssparande. Det kan därför vara på sin plats att friska upp minnet om vad dessa ord innebär.  Jag ska göra ett försök.             SOLVENSGRAD Detta beskriver förhållandet mellan marknadsvärdet av ett pensionsbolags tillgångar och […]

Läs mer

Vem lurar vem?

Det är dags att skrota avdragsrätten för privat pensionssparande, tycker Centerns skatteexpert Jörgen Johansson. – Den lurar kvinnor att pensionsspara i hopp om en trygg ålderdom. Sättet på vilket de blir lurade är mer oklart. Klart är dock att välbeställda män är de som gynnas. Smaka på uttrycket välbeställda män. Fram tonar  en rad av välbeställda herrar som medvetet […]

Läs mer