Pär Nuder

Utröstad av Ö-rådet

Stötte på Nuder första gången på 80-talet när jag frekventerade Cafe Opera och ”Baren”  flitigt. Han bar då, med varierande framgång, runt på papper och portföljer åt någon statssekrererare tror det var Larsson. Det som gjorde att man la märke till honom var hans kerublika uppenbarelse och att han så tydligt avvek från de andra […]

Läs mer