Oljebolag

Risker vid energiutvinning i Arktis

Det finns flera risker med oljebolagens verksamhet i svårtillgängliga och miljövolatila naturområden inte bara etiska utan även finansiella

Läs mer

Ett etiskt dilemma eller etisk dille?

Burma kategoriseras av OECD som ” ”weak governance zone ” med svaga institutioner som genom sin brist på styrning inte bidrar till att ekonomisk och social utveckling. Att utländska företag är verksamma i landet kan bidra till att öka välfärden lokalt. De kan också bidra till överföring av teknik, kunskap och internationella normer för mänskliga […]

Läs mer