NGO

Volvo + WWF = sant

När vi träffar företag så frågar vi ofta om de har någon kontakt med NGO:s, för att diskutera miljö- och klimatfrågor, arbetsvillkor eller annat. Här har vi kunnat urskilja två olika attityder hos bolagen. Å ena sidan finns det de som spontant säger att de naturligtvis har en nära dialog med NGO:s och förklarar vad […]

Läs mer