Mats Qviberg

Stor konst eller monster?

Jag har funderat en hel del vad det är som utmärker en bra styrelseledamot. En ledamot som genom sitt sätta att vara och agera påverkar ett bolags resultat i en positiv riktning. Det är en viktig fråga och det är en del av mitt jobba att tänka till kring detta.  Jag sitter också med i […]

Läs mer