kvinnliga ledare

Varför har vi så få kvinnliga företagsledare?

Igår hade jag chansen att vara med vid en workshop ett större svenskt börsbolag ordnat i syfte att få fram idéer om hur företaget kan bli mer jämställt. Inbjudna var – förutom jag som representant från en investerare – representanter från de olika dotterbolagen ute i världen och många var synpunkterna på vad som borde […]

Läs mer