Korruption

Årsstämma Peab 2016

Bolag: Peab Var: Grevieparken, Grevie När: 10 maj 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En en kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5% kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Jesper Göransson talade om de strategiska målet – att vara den största byggaren i Sverige med nöjda kunder, anställda och ägare. Van tog upp […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i TeliaSonera

Bolag:  TeliaSonera Var:  3 april 2013, på Cirkus Djurgården,  Stockholm Närvarande:  ca 500 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor som styrelse, ersättningar och annat. Det valdes en ny ordförande Marie Ehrling. Vad sa vd/ordförande i sitt anförande: Vi blev överrumplade av händelseutvecklingen säger avg ordföranden angående utvecklingen kring bolagets verksamhet i Uzbekistan. Han berörde de stora […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i SEB – gästinlägg från Lärarfonders vd

Igår var det fullt med stämmor så Ansvarsfullt ägande tog hjälp av Lärarfonders vd Annelie Söderberg – stort tack för hjälpen! Som ni vet är Lärarfonder numera en del av Folksam-koncernen. Bolag: SEB Var: Konserthuset, Stockholm Närvarande: 1003 personer. 90 procent troligen närmare närmare 90 än 65 år. Snittar och vitt vin lockar. Vad beslutades: […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Fabege

Bolag: Fabege Var: Wenner-Gren Center, Stockholm Närvarande: En i årsstämmosammanhang sett som mindre skara samlade i en aula under jord utan någon som helst mobiltäckning. Vad sa vd: Hermelin pratade om Fabeges affärsmodell och en hel del om kontraktet med Vattenfall i Arenastaden nu började synas i resultaträkningen. Han berättade även stolt om hur bolaget […]

Läs mer

Vilken fråga tycker du är viktigast för Folksam att ta upp på bolagsstämmorna i vår?

Folksam förvaltar idag cirka 280 miljarder kronor åt våra kunder, som bland annat investeras på den svenska börsen. Med så mycket pengar följer också inflytande. Och ansvar. Genom att vara aktieägare har vi möjlighet att påverka bolagen vilket vi bland annat gör genom att ställa frågor på bolagsstämmorna. Förra året ställde vi frågor om miljö […]

Läs mer

Muta eller Investering

Nu har TeliaSoneras affärer i Uzbekistan hamnat på bordet hos riksenheten mot korruption vid åklagarmyndigheten i Stockholm.  TeliaSonera välkomnar förundersökningen, man har ju inte gjort något fel det vill säga mutat någon, man har gjort en investering. Vi får hoppas att åklagarens utredning inte gör att TeliaSonera tar chansen att bordlägga den egna externa undersökningen. […]

Läs mer

Svenska företags arbete mot korruption

Transparency International gav i juni 2012 ut en rapport över  de åtgärder de världens 105 största företag harvi tagit för att bekämpa korruption.  Dessa åtgärder är betygsatta utifrån en rad kriterier.  Rapporten finns att läsa här.  Det finns inga svenska företag med bland de 105 största företagen. Det närmaste vi kommer är Statoil i Norge som […]

Läs mer

JAS och Sydafrika

De senaste nyheterna om JAS Gripen och Sydaftika väcker många frågor. Det gick inte att rättsligt pröva Tjeckiska spåret för ett par år sedan. Eventuellt  kommer man längre denna gång när det finns ett fysiskt dokument. Kanske är det dags att starta en ”sanningskommission”. Det är mer angeläget att få  att få saken ordentligt utredd än att […]

Läs mer

Årsstämman i Fabege – och försvaret mot mutanklagelserna

Dagens årsstämma i Fabege spåddes bli het på grund av de mutanklagelser som nyligen framkommit i media. Förvånade blev de journalister som inte släpptes in* och därför inte kunde rapportera från stämman. Själv representerade jag Folksam och KPA Pension och kan därför ge er en exklusiv kortversion av stämman vad gäller just mutor och korruption. […]

Läs mer

Greve Gripen för Gripen

Greve Alfons Mensdorff-Pouilly har tydligen hamnat tillfälligtvis bakom galler. Greven är känd för att ha varit anlitad som mellanhand i försäljningsförsöken av Saab Gripen.  Försäljningsmetodenrna är föremål för brottsutredning i flera olika länder. Varför är det så viktigt att reda ut mutanklaelser?  Och är det kanske helt enkelt nödvändigt att använda sig av mutor i […]

Läs mer