Konst

Konsten att göra en tavla

När fan blir gammal sägs han bli religiös.  Hur det förhåller sig med den saken har jag ingen kännedom om eftersom nämnde demon inte ingår i min bekantskapskrets. Jag har dock noterat ett annat intressant fenonmen i min pågående antropologiska studie av näringslivs män.  Jag fick ett mail häromdagen från en avgående ärrad hjälte i […]

Läs mer