Jämställdhet

Rapport från årsstämma i Swedbank 2014

Var:  Dansens hus, Stockholm Närvarande:  Nästan fullsatt Vad sa ordförande?    Media har en tendens att bli lite onyanserat, sa Anders Sundström. Det är lätt att glömma bort vad svenska banker gör och har gjort för sina kunder, Svenska banker är välskötta med stor effektivitet och liten risk  Vad sa vd?  VD Michael Wolf sa […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Sandvik

Bolag: Sandvik Var: Göranssons Arena, Sandviken När:  25 april Vad sa vd: Han talade om ett blandat år, rekordfakturering men ändå inte lätt. Viktigt har varit att skapa ett populärt Sandvik, även hos studenter och talanger. Vd nämnde både korruption och arbetsplatsolyckor. ”Ingen ska skada sig under sin arbetstid på Sandvik”, sa han. Trots det dog […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i AB Volvo

Bolag: Volvo Var: Liseberg, Göteborg Närvarande: 764 aktieägare Vad sa vd: Volvo har en vision att bli världsledande i hållbara transportlösningar. Hållbarhet definieras i tre delar, miljö, sociala och ekonomiska.  Vad beslutades: Vanliga göromål om ansvarsfrihet, ersättningar till ledande befattningshavare omval av styrelseledamöter. Vad gjorde/frågade Folksam: Frågade vd om Volvos arbete med jämställdhet och mångfald och bad vd […]

Läs mer

Rapport från Handelsbankens årsstämma

Bolag: Handelsbanken Var: Grand Hôtel, Stockholm Närvarande: Full sal av aktieägare i främst det äldre ålderssegmentet. Vad sa vd: Boman pratade om hur den nya tekniken hjälper kunderna att utföra bankärenden var de än befinner sig, via appar och internet. Han redogjorde även för bankens jämställdhetsarbete och för satsningarna i bland annat Storbritannien och Nederländerna.  Vad […]

Läs mer

Vilken fråga tycker du är viktigast för Folksam att ta upp på bolagsstämmorna i vår?

Folksam förvaltar idag cirka 280 miljarder kronor åt våra kunder, som bland annat investeras på den svenska börsen. Med så mycket pengar följer också inflytande. Och ansvar. Genom att vara aktieägare har vi möjlighet att påverka bolagen vilket vi bland annat gör genom att ställa frågor på bolagsstämmorna. Förra året ställde vi frågor om miljö […]

Läs mer

Rapport från Swedbanks bolagsstämma

Var:  Dansens Hus Närvarande:   röstberättigade aktieägare ca 400 stycken plus en hel del anställda på . Och enligt stämmans ordförande, även representanter från media Vad beslutades: vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens sammansättning, återköpsprogram och arvode till dessa samt ett förslag om möjlighet för styrelsen att inrätta ett konvertibelprogram. Aktiespararna levererade genomtänkt […]

Läs mer

Rapport från Nordeas bolagsstämma

Var: Aula Magna Stockholms Universitet Närvarande: ca 700 personer Vad beslutades: att införa incitamentsprogram för ledande befattningshavare Vad gjorde Folksam?:  Vi frågade om Nordeas jämställdhetsarbete i fyra frågor. Nordea är tydlig sin hålbarhetsredovisning med ni arbetar för att uppnå jämställdhet på alla nivåer i banken. Det finns fortfarande något fler män på chefspositioner än kvinnor […]

Läs mer

Jämställdhet ett nollsummespel?

Idag pratar Carina om Folksams jämställdhetsarbete vid PRI:s konferens i Paris. Samtidigt har jag precis läst en lång artikel som beskriver en riktigt dyster bild av hur kvinnors framgångar går sida vid sida med mäns motgångar. Men först Carina och PRI. PRI står för Principles for Responsible Investment och är FN:s initiativ för ansvarsfulla placeringar. Folksam var […]

Läs mer

Varför har vi så få kvinnliga företagsledare?

Igår hade jag chansen att vara med vid en workshop ett större svenskt börsbolag ordnat i syfte att få fram idéer om hur företaget kan bli mer jämställt. Inbjudna var – förutom jag som representant från en investerare – representanter från de olika dotterbolagen ute i världen och många var synpunkterna på vad som borde […]

Läs mer

Udda kommentar på SHB:s stämma

På SHB:s årsstämma idag liknade en aktieägare banken vid en stadig matrona i jämförelse  med de mer lättfotade SEB & Swedbank.  Lite udda vinkel kanske, men med tanke på att 38 procent av bankens chefer är kvinnor, och siffran för kvinnliga anställda är 53 procent  är kanske inte liknelsen så udda.

Läs mer