IMF

Hello Africa

Har varit och lyssnat på den i Lundin Petroleum nyvalda styrelseledamoten Dambisa Moyo. Hon han skrivit en bok om de problem det västerländska biståndet orsakat på hennes hemkontinent Afrika. Hennes resonemang går ut på att det bistånd de industrialiserade länderna har stjälpt mer än hjälpt kontinenten. De främsta problemen menar hon är att hjälpen är […]

Läs mer