husqvarna

Rapport från årsstämma i Husqvarna

Bolag: Husqvarna Var: Elmia, Jönköping När: 10 april Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Inga dramatiska frågor. Vad sa vd i sitt anförande: Vd talade som brukligt är om fjolåret där en svag inledning pga sen vår kompenserades av en stark höst. Han gick igenom ett program för 10% marginal. Bland annat ska […]

Läs mer