Hexpol

Rapport från årsstämma i Hexpol 2017

Var: Malmö Börshus, Malmö När: 28 april Vad beslutades: vanliga stämmogöromål som beslutades. Omval av styrelseledamöterna Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson, Märta Schörling Andreen och Kerstin Lindell såsom ordinarie styrelseledamöter, samt nyval av Gun Nilsson. – Nyval av Georg Brunstam som styrelsens ordförande. . Vad sa vd Georg Brunstam:  Vd berättade om året […]

Läs mer

Årsstämma Hexpol 2016

Bolag: Hexpol Var:  Malmö Börshus, Malmö När: 29 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: VD Georg Brunstam redogjorde för det mycket goda resultatet för 2015. Hållbarhetsfrågorna berördes bland annat genom att vd berättade om hur de genomfört kontroller […]

Läs mer

Årsstämma Hexpols 2015

Bolag: Hexpol Var: Malmö börshus När: 4 maj 2016 Närvarande: Ca 150 aktieägare Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Vad sa vd i sitt anförande: Hexpol grundades redan 1893 Vd fokuserade på bolagets långsiktiga utveckling och beskrev den positiva utveckling bolaget har haft speciellt under ärden sedan finanskrisen 2008. Bra kassaflöde, […]

Läs mer