Hexpol

Rapport från årsstämman i Hexpol 2018

Var:  Börshuset, Malmö När:  24 april 2018 Hur många:  Cirka 100 personer Vad beslutades:  Vanliga stämmofrågor. Vad sa VD Mikael Fryklund:   Han berättade att 2017 var resultatmässigt det bästa året hittills men också ett år med en stabil försäljning till fordonsindustrin och ökad försäljning i andra segment som verkstads- och allmän industri samt i bygg- och anläggningsbranschen. […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Hexpol 2017

Var: Malmö Börshus, Malmö När: 28 april Vad beslutades: vanliga stämmogöromål som beslutades. Omval av styrelseledamöterna Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson, Märta Schörling Andreen och Kerstin Lindell såsom ordinarie styrelseledamöter, samt nyval av Gun Nilsson. – Nyval av Georg Brunstam som styrelsens ordförande. . Vad sa vd Georg Brunstam:  Vd berättade om året […]

Läs mer

Årsstämma Hexpol 2016

Bolag: Hexpol Var:  Malmö Börshus, Malmö När: 29 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: VD Georg Brunstam redogjorde för det mycket goda resultatet för 2015. Hållbarhetsfrågorna berördes bland annat genom att vd berättade om hur de genomfört kontroller […]

Läs mer

Årsstämma Hexpols 2015

Bolag: Hexpol Var: Malmö börshus När: 4 maj 2016 Närvarande: Ca 150 aktieägare Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Vad sa vd i sitt anförande: Hexpol grundades redan 1893 Vd fokuserade på bolagets långsiktiga utveckling och beskrev den positiva utveckling bolaget har haft speciellt under ärden sedan finanskrisen 2008. Bra kassaflöde, […]

Läs mer