Hemfosa

Rapport från årsstämma i Hemfosa Fastigheter 2018

Bolag: Hemfosa Var:  Hilton Stockholm Slussen När: 18 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor Vad sa ordförande:  Bengt Kjell berättade ingående om Hemfosas bolagsstyrning och poängterade att det är viktigt med öppenhet och transparens. Under året hade styrelsen 26 möten. Utvärderade under året en uppdelning av Hemfosa i två noterade bolag. Vad sa vd, Jens Engwall: 2017 var ett starkt år för […]

Läs mer

Årsstämma Hemfosa 2016

Bolag: Hemfosa Var: Hotel Rival, Stockholm. När: 19 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En ny  man in innebär att bolaget nu har 50 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Jens Engwall höll en presentation om bolagets verksamhet under 2015, första kvartalet 2016 samt behandlade även styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt […]

Läs mer