girighet

Arvode till ordförande i Swedbank

Är det rimligt att ordföranden i Swedbank endast ska få hälften i arvode mot vad ordförande i övriga svenska storbanker får?   Just så har det nämligen  varit de senaste åren. Bakgrunden är den att Swedbank, fd Föreningssparbanken, under många år hade en så kallad arbetande styrelseordförande. Först Göran Collert och sedan Carl-Erik Stålberg. Dessa […]

Läs mer

Rörlig lön kan lika gärna innebära sänkt lön

Rörliga lönesystem måste dock användas med stor försiktighet så att man inte får ovälkomna effekter. Forskning har t ex visat att markanta löneskillnader inom ett team är direkt skadligt för prestationen genom att laget som sådant då presterar sämre. Inte ens extremt hög lön förefaller vara verkningsfullt för individer – människor med löner inom mer normala gränser presterar bättre.

Läs mer

Konsten att inte lämna studion

Att vara gäst hos Sverker är ingen lek

Läs mer

It’s difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it

I många fall genererar tradingverksamhet förhållandevis höga intäkter. Ibland sanslöst höga. Det finns goda skäl att anta att hög avkastning är korrelerad med hög risk. Det är därför befogat att denna typ av verksamheter bevakas extra noga av både styrelsen och ägare.

Läs mer

No More Executive Bonuses!

En av mina gamla husgudar Henry Mintzberg skrev en spännande artikel i Wall Street Journal för inte så länge sen.  Han hävdar där att problemet med bonusbaserad ersättning till näringslivets chefer är inte att de är dåligt konstruerade. Problemet är istället att de finns överhuvudtaget. Han menar att ersättningssystemen har korrumperat hela företagsvärlden. De spelar med […]

Läs mer

Bonus is Back in Town

Hur är det nu egentligen, är bonuskulturen nedkämpad eller lever den fortfarande livets glada dagar? En dagen ser ministrar rött och hävdar att nu får det banne mig vara slut. Nästa dag visar det sig att avsättningarna för bonus eller rörliga löner är högre än någonsin. Som vanligt beror det på. Finansinspektionens nya regler kommer […]

Läs mer

Vem ska betala Myrdals begravning?

Det ska fan vara teaterdirektör, skrev August Blanche i sin komedi ”Ett resande teatersällskap” – för över hundra år sen. I dag skulle man lätt kunna säga det samma om att vara försäkringsdirektör. Den senaste veckan har Folksams beslut att förändra villkoren för pensionärernas grupplivförsäkring upprört mångas känslor. Det är inte så konstigt. Dagens pensionärer […]

Läs mer

Hemligt möte

Det ska ha varit ett möte om TeliaSonera och deras lönesättning, ett hemligt möte dessutom. Det låter onekligen spännande.  Det ska ha varit de stora ägarna i bolaget som strålat samman. Svenska Staten har 37,7 procent av TeliaSonera och de överraskade big time i våras då man helt sonika satte ner foten och stoppade lönemodellern […]

Läs mer

Spelets regler

Storbankerna pressas hårt av kreditförluster och flera av dem har begärt hjälp av både aktieägare och staten. Ändå väntas de betala ut totalt 5,4 miljarder kronor i bonusar till de anställda för 2009.  Detta skriver DN idag. Att allt annat än att de fortsätter med utbetalning vore förvånande, att hålla ingångna bonusavtal med de anställda […]

Läs mer

Capitalisme spéculatif insensé

Bankernas bonuskultur kommer att diskuteras på höstens G20 möten.  Diskussionsledarna är inte vilka som helst. Nicolas Sarkozy, Frankrikes president, har uppmanat till en rad initiativ för att begränsa överdriven belöningar t ex  en övre gräns för hur stora bonusar ska kunna vara, skatter på bonusutbetalningar  samt regler för att begränsa den totala bonuspoolen så att de […]

Läs mer