feminism

Att välja de (kanske) mest lämpade

Styrelsers sammansättning är ytterst en fråga för bolagen och som ägarna ska besluta om. Kvotering fråntar bolagsägare den självklara rätten att själva utse sina styrelserepresentanter. (Svenskt Näringsliv) Historiskt sett har vi många bevis på att det inte behövs kvotering för att lösa problem och förändra strukturer. (Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister)   Det är inte politikernas ansvar […]

Läs mer

Kvinnnan som hatar män?

Det har kommit några kommentarer med anledning av att jag skrev om jämställdhet. De kommer alltid när jag tar upp det ämnet. Jag menar nu inte de vettiga inlägg och synpunkter som syns  här på bloggen utan sådana som faller för snuskfiltret. De går ofta ut på att jag måste vara en manshatande rabiatfeminist som […]

Läs mer

Från kommentatorsfältet

Zeb säger Jag tycker du resonerar lite underligt. Ser du verkligen ingen skillnad på kvotering i en medlemsstyrd organisation och i ett företag som bygger på satsade medel. I det första fallet så finns en medlemsorganisation att ta hänsyn till, som bygger på 1 person/1 röst, dvs en demokratisk princip. Medan företag per definition inte […]

Läs mer

Könet sitter i styrelsen

Annica Dahlström, professor i neurobiologi, har i sin intressanta och omdiskuterade bok ”Könet sitter i Hjärnan” beskrivet könsskillnader ungefär såhär: Det finns avgörande skillnader mellan merparten kvinnor och merparten män inte bara i kromosomhänseende utan också i uppbyggnaden av hjärnan Gränsena mellan populationen kvinnor och populationen män är dock glidande. Det finns många individer som […]

Läs mer

Lögn, dikt eller statistik?

Ökar eller minskar antalet kvinnor i näringslivet? Man kan ju undra när det i Svenskt Näringslivs register över 55 000  medlemsföretag kan utläsas att det på tio år har  skett en ökning av andelen kvinnliga chefer  från 16 procent till 28 procent. Ännu fler damer blir det när det även  mellanchefer och arbetsledare räknas in.  Dessa siffror motsägs […]

Läs mer

I morron blir det morronsoffan på SVT

7.48 Kvinnor får sämre löner och färre chefsposter än sin manliga kollegor – hur kan arbetsmarknaden bli mer jämlik? ANNA EKSTRÖM, ordf SACO, HENRY RAWET, ledarskapstränare och CARINA LUNDBERG MARKOW, Folksam. Slotten innan vi ska på är det Tomas Ledin. Då kan jag passa på att klaga på att han förstörde min fina titel med […]

Läs mer

Söta Gubbar

Jag har alltid gillat gubbar.  Med gubbar menade jag tidigare alla snubbar som var äldre än jag. Numera är det sådana som är lika gamla som jag eller äldre.  Det har varit en stor tillgång för mig eftersom jag under hela mitt yrkesliv har arbetat tillsammans med ihuvudsak gubbar. I mina första chefsjobb hade jag […]

Läs mer

I fought the law and the law won

Jag brukar inte hålla på med vadslagning men om jag nu skulle göra det så skulle jag kunna sätta en rätt avsevärd slant på att lagstadgad kvotering av kvinnor till svenska företag blir en realitet innan nästa val. Jag tror på detta därför att börsbolagens valberedninar inte har kunnat visa att de klarar av att […]

Läs mer

Äntligen har vi fått reda på varför!

Aha,  nu har vi fått veta vad kvinnobristen i bolagsstyrelsen beror på! Den beror på att det är en brist på kompetenta kvinnor. Detta slås fast av en av börsens mesta styrelseproffs Sverker Martin-Löf. Han upplyser oss om att det finns fler kompetenta män än kvinnor. Ja, han borde ju veta att det är svårt […]

Läs mer

Man söker man

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni utesluter inte längre kvotering för att öka andelen kvinnor i börsbolagens styrelserum.  Regeringen lägger ansvaret på företagen: –Men jag hoppas och förväntar mig att det kommer en andra våg nästa år. En jämn könsfördelning, det vill säga åtminstone 40 procent kvinnor i styrelserna är det givna målet på sikt. Helst redan nästa […]

Läs mer