Etik

Årsstämma SCA 2015

                  Bolag: SCA Var: Waterfront Congress Centre, Stockholm När: 15 maj 2015 Vad beslutades: En kvinna valdes till stämmoordförande. Sedvanliga stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Två nya styrelseledamöter valdes in. Två män avgick. En nyperson av vardera könet valdes in. Vad sa […]

Läs mer

Årsstämma Skanska 2015

Bolag: Skanska Var:  Waterfront Congress Centre, Stockholm När: 9 april 2015 Vad beslutades: Sedvanliga  stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Fyra män avgick ur styrelsen och två nya ledamöter av vardera kön valdes in. Vad sa ordförande i sitt anförande: Stuart Graham sa att det har varit ett bra år för Skanska […]

Läs mer

Årsstämma TeliaSonera 2015

Bolag: Telia Sonera Var: Waterfront Congress Centre, Stockholm När: 8 april 2015 Vad beslutades: En kvinna valdes till stämmoordförande. Sedvanliga  stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Samtliga styrelseledamöter omvaldes. Belöningsprogram till anställda och ledning infördes. Vad sa ordförande i sitt anförande: Ordförande Marie Ehrling sa att kärnverksamheten I bolaget har stärkts […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Fabege

Bolag: Fabege Var: Wenner-Gren Center, Stockholm Närvarande: En i årsstämmosammanhang sett som mindre skara samlade i en aula under jord utan någon som helst mobiltäckning. Vad sa vd: Hermelin pratade om Fabeges affärsmodell och en hel del om kontraktet med Vattenfall i Arenastaden nu började synas i resultaträkningen. Han berättade även stolt om hur bolaget […]

Läs mer

Att sälja eller inte sälja, det är frågan

Det är en missuppfattning att tro att en avinvestering är ett effektivt sätt för en ägare att visa sitt missnöje. Det snarare som ett misslyckande att inte få gehör hos företaget och då tvingas kasta in handduken och ge upp. Det ger dessutom ett mycket konstigt intryck om man är aktiv i en företagsdialog under en lång period, ställer frågor på stämman, kritiserar offentligt och sen när bolaget äntligen börjar ta till sig av kritiken avinvesterat. Ett sådant agerande saknar långsiktig trovärdighet och bär en prägel av populism.

Läs mer

En rökfri pension

Norska statens oljefond säljer ut 17 tobaksbolag av etiska skäl. De väljer också  bort företag som är inblandade i tillverkningen av atomvapen och klusterbomben eller vars verksamhet anses miljöförstörande eller i strid med mänskliga rättigheter.  Fonden har under året haft en stor genomgång av sina innehav i syfte att låta placeringarna avspegle den etiska grundsyn […]

Läs mer

Social autism

Dystert att höra riksdagsmännen/kvinnorna tjafsa om vems fel det är att bonusarna är hialösa. Karin Pihlsäter är bäst. Staten måste föregå med det bästa exemplet. Väl talat.  Få se om man nu tänker göra det i Teliasonera & Nordea. Politikerna borde diskutera vad man ska göra för att få fram bra och ändamålsenliga ersättningssystem.  Vi […]

Läs mer

Ställ krav på oss!

Fungerar verkligen de mål som sätts i företagen? Forskare från fyra höjdar-business-schools har visat att mål i många fall gör mer skada än nytta. Vi menar att fördelarna av målsättningar har överdrivits och att den systematiska skadan av målfokus har ignorerats Det spelar ingen roll hur duktig en person är och hur bra hans avsikter […]

Läs mer

Pitbull istället för Pudel

Elmehage till vänster Rätt befriande att se Chrille Krokodil skälla tillbaka i SvD idag. Inte ens Almgren som annar brukar kunna injaga skräck i oss Finansnissar lyckades få honom att inta underläge. – Det var klantigt, punkt slut.  Påminner nästan om Carl Lidbom i sin krafts dagar.    Den miljonbonus han fick för 2008 slapp han dessutom […]

Läs mer

Kvotering är för veklingar

Idag har jag varit med och rekryterat en kompetent styrelseledamot till ett börsnoterat bolag. Det är en rekrytering som har gjorts ”by the book”. Utvärdering av befintlig styrelse Diskussion i valberedningen om företagets och ägarnas behov Fastställande av kravprofil i valberedningen Kontakt med rekryteringsfirma Inventering av kandidater på ett bredare plan Prioritering ner till två […]

Läs mer