Ersättningspolicy

Svag ersättningspolicy

Endast den fasta lönen baseras på olika kriterier. Rörlig lön är slopad. Pg av Borg & CO enligt MW.  I tidigare ersättningspolicy fastslogs att rörlig lön utbetalas efter avslutat verksamhetsår i relation till uppfyllandet av de särskilda mål, såväl gemensamma som individuella, kvalitativa som kvantitativa, som skriftligen överenskommits med befattningshavaren vid årets början. Med tanke […]

Läs mer