ersättning till ledande befattningshavare

Rädsla för Lagen?

Man skulle kunnat tro att Kollegietsför svensk bolagsstyrnings förslag till reglering av ersättningar till de högsta cheferna i börsens bolag, skulle vara ett tydligt förtroendegivande förslag  som ligger mycket nära EU Kommissionens rekommendationer särskilt som att de befintliga reglerna i bolagslagen är på förslag att helt tas bort. Så är dock  knappast fallet och det är […]

Läs mer