droger

Vita månader och Skära lögner

Att leva som man lär är ett uttryck jag har svårt för. Varför ska man lära andra att leva? Livskunskap är något som man blott kan tillägna sig genom egna mer eller mindre bittra erfarenheter.  Men januari är ju de goda föresatsernas månad och nyårslöftena om vita månader duggar fortfarande tätt. Vit månad, i den […]

Läs mer