CSR

Managementkonsult? Du jobbar med CSR!

Ofta har CSR setts som något annat än affärsverksamhet. De så kallade mjuka värdena har funnits vid sidan om produktionen, vid sidan om det som gör företaget till vad det faktiskt är. De senaste åren har hållbarhetsfrågorna integrerats mer och mer i affärsverksamheten i många bolag och CSR har blivit något som inte bara sparar […]

Läs mer

Maud & Jag

Affärstidningen  CSR i Praktiken  har kartlagt och sammanställt en lista över de hundra personer som man tror kommer påverka företagens miljöarbete och sociala ansvarstagande mest under 2009 och funnit att det är kvinnor i toppen – tretton av de tjugo första platserna innehas av kvinnor, med Näringsminister Maud Olofsson i toppen och jag kom trea! […]

Läs mer