Carnegie

Ett huvud utan kropp

I veckan var det bolagsstämma i Carnegie igen. I det nygamla D.Carnegie, dvs de spillror som återstod sedan staten tagit det staten ansåg tillhöra staten.  Stämningen är dämpad men inte uppgiven. Det filas på processen som kanske kanske kan ge tillbaka något av det värde aktieägarna är övertygade om att de har blivit snuvade på. […]

Läs mer

Jobbar Mållgan på Carnegie?

Investmentbanken Carnegie har nu fått ännu en ny ägare. Den berömde miljardlånaren från Jämtland säger  att är inte hans fel att Carnegie föll: Jag utmålas som orsak till Carnegies problem. Men jag sänkte inte Carnegie. Carnegie sänkte sig själva genom bristande rutiner och kontroll visar Finansinspektionens beslut – och jag dras med i kölvattnet   […]

Läs mer

Särskild granskning men ingen ansvarsprövning

Särskild granskning är begärd. Kan man verkligen göra det när detta Carnegie inte äger det andra Carnegie? Detta undrar stämmordföranden också. Flera synpunkter reses på  fler granskningspunkter. Ordförande blir smått förtvivlad när någon vill ha med en granskning av Riksgäldenl. -Så kan man inte göra, det här kan bara gälla de egna bolag inte staten!. Lars […]

Läs mer

Ny styrelse i Carnegie

Förslaget är inte känt. Nu ska vi snart få reda på detta. DVS vilka de är som inte 2 Apfonden ansåg vara kompetenta nog. Dessa är det: Ordf.  Rolf ÅBJÖRNSSON, (legendarisk konkursförvaltare) Lars Söderkvist (Obeståndsjurist) Göran Groth (Max Mathisen veteran) Roland Bengtsson (Småsparar rebell) Björn Hall, (Gamle Skandia räven en av Wolraths gossar)

Läs mer

Att vara eller inte vara det är frågan

Ska vi ha ett bolag eller ska vi inte ha ett bolag. Stay or Go? Av eller På. Fortsatt drift eller Likvidation. Just nu är det en öppen fråga. Småaktieägarna ställer frågor om vad som gäller vid en likvidation. Ingen verkar veta. Till beslut: Styrelsens förslag fortsatt drift vann! 2 ap fondens förslag om likvidering […]

Läs mer

Röd slips verkar vara Carnegiemodet för dagen

Nu har Fällman talat i 50 minuter. Fällman har röd slips. Han får applåder! Aktiespararna har röd slips. De börjar med att tacka staten/Riksbanken -för att de ”ställde upp”. Riksbanken, Riksgälden och Finansdepartementet är en ”helig treenighet” som har snuvat aktieägarna på betydande värden. Vad var det för fel på APfonderna, BöösBlad och Bure som […]

Läs mer

Är Finansinspektionen här?

Undrar en deltagare. Nej tydligen inte.  Ingen räcker upp handen. Tot är 36 miljoner aktier representerade på stämman, 333 st aktieägare 47 % av kapitalet. Jag ska justera protokollet. Men ordföranden Axel Callsendorf kallade mig Camilla, tja varför inte. Nu är det kontrollbalansräkngen som ska avhandlas. En dyster läsning som alla sådana. Kapitalet understiger hälften. […]

Läs mer

Fällman en tuffing

Säga vad man vill om Fällman men feg är han inte. Avgått har han men här är han. 450 ilskna aktieägare ska man ha respekt för

Läs mer

Carnegie vad är rätt och vad är fel?

I dag den 19 december kommer en dålig vana att upprepas (extra bolagsstämma i D Carnegie) . Många frågor inställer sig. (Kolla etiketten ”korkstämpel” kunde ínte sagt det bättre själv)

Läs mer