Broms

Broms betyder Back

Vi är nu på väg att få se hur det reformerade pensionssystemet beter sig i en djup låg, konjunktur. Bromsen, som den efumistiskt kallas, slår till med full kraft. Bromsen som egentligen är en back.  Enligt DN så är det 1,6 miljoner pensionärer som kommer att få kollektiv krupp 2010 (valår) när de upptäcker vad […]

Läs mer