Bonus

Aktieägare är vi allihopa, allihopa, allihopa

Du med och jag med. Som pensionssparare är vi indirekt aktieägare. Det ligger i vårt intresse att ”våra” företag går bra på lång sikt. Vi vill att de ska vara välskötta och att de ska tjäna pengar till oss aktieägare. Helst mycket pengar men inte på bekostnad av miljö och människor. Vi väljer styrelser som ska […]

Läs mer

Klart grabben ska ha en husvagn

Det är  ett mycket välkommet besked  att Swedbanks styrelse beslutar att stoppa alla bonusutbetalningar för 2009. Jag tror tom att  Swedbanks beslut kan öka hela finanssektorns långsiktiga legitimitet. Det finns en del att leva upp till  nämligen. Statliga insatser,   kapitaltillskott från ägare och läskigt höga reserveringar för kreditförluster har underminerat allmänhetens förtroende. Kompensationspaket som är konstruerade på ett […]

Läs mer

Bonus, snart i var mans plånbok

Åsikterna om bankernas bonussytem är många. De flesta ser framför sig en redan högavlönad bankdirektör som ovanpå sin ordinarie miljonlön får några extra nollor på sitt konto.  Det är dock vanligare med rörlig lön eller bonus än vad man tror. De flesta avtal om bonus- eller vinstdelningssystem finns inom industrin. Det finns uppskattningsvis rörlig lön, […]

Läs mer

Lars & Louis – Fanny & Freddy

Spännande tider med nya kvastar i två stora börsbolag. Eller ja, nya och nya det kan kanske diskuteras i Louis Schweitzer, som suttit Volvos styrelse sedan 2001 och Lars Idermark har städat i Swedbank redan på sparbankstiden. En sak har de i alla fall gemensamt – de är båda män. Att en kvinna skulle ha […]

Läs mer

No More Executive Bonuses!

En av mina gamla husgudar Henry Mintzberg skrev en spännande artikel i Wall Street Journal för inte så länge sen.  Han hävdar där att problemet med bonusbaserad ersättning till näringslivets chefer är inte att de är dåligt konstruerade. Problemet är istället att de finns överhuvudtaget. Han menar att ersättningssystemen har korrumperat hela företagsvärlden. De spelar med […]

Läs mer

Bonus is Back in Town

Hur är det nu egentligen, är bonuskulturen nedkämpad eller lever den fortfarande livets glada dagar? En dagen ser ministrar rött och hävdar att nu får det banne mig vara slut. Nästa dag visar det sig att avsättningarna för bonus eller rörliga löner är högre än någonsin. Som vanligt beror det på. Finansinspektionens nya regler kommer […]

Läs mer

Livets Lotteri

I går fick jag reda på att Folksam ”snuvar pensionärerpå hjälp”  och att Folksamanställda ska ”få mer bonus”.  Efter det att den första chocken lagt sig begrep jag  att tidningsrubriker inte alltid speglar hela verkligheten. Det är inte helt  lätt att skilja på en riskförsäkring och ett sparande med ett riskinslag. En riskförsäkring är en försäkring […]

Läs mer

Hemligt möte

Det ska ha varit ett möte om TeliaSonera och deras lönesättning, ett hemligt möte dessutom. Det låter onekligen spännande.  Det ska ha varit de stora ägarna i bolaget som strålat samman. Svenska Staten har 37,7 procent av TeliaSonera och de överraskade big time i våras då man helt sonika satte ner foten och stoppade lönemodellern […]

Läs mer

Spelets regler

Storbankerna pressas hårt av kreditförluster och flera av dem har begärt hjälp av både aktieägare och staten. Ändå väntas de betala ut totalt 5,4 miljarder kronor i bonusar till de anställda för 2009.  Detta skriver DN idag. Att allt annat än att de fortsätter med utbetalning vore förvånande, att hålla ingångna bonusavtal med de anställda […]

Läs mer

Förbättra värden & världen så får ni bonus

I dag är det dagen B i G-20 Pittsburgh.  De  20 ledande industriländernas ledare ska sätta ner foten beträffande restriktioner för löner och bonus i banker och sätta upp ramar för finansiell verksamhet mer generellt. Tim Geithner, USA: s finansminister, säger att man ”faktiskt är mycket nära” i frågor som rör ersättning och bank reglering. Det verkar finnas […]

Läs mer