Bensin

Varför kan man inte tanka Etanol i Skåne?

De största koldioxidutsläppen i Sverige kommer från transporter, industri samt el- och värmeproduktion.  Det är inom dessa sektorer som det mest effektivt minska de klimatpåverkande utsläppen.Den höga energianvändningen inom industrin beror på att det handlar om  utvinning, bearbetning och vidareförädlingen av råvaror som exempelvis järnmalm och skog. Det är lönsamt för industrin att effektivisera och utsläppsrättigheterna behövs som ett […]

Läs mer