Banker

Årsstämma 2016 Swedbank

                    Bolag: Swedbank Var: Folketshus, Stockholm När: 5 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden samt ovanliga stämmoärenden. Två män och en kvinna ut och en man och en kvinna in innebär att bolaget nu har 50 procent kvinnor i styrelsen. Ej ansvarsfrihet för avgående ordförande och vd. Ny ordförande […]

Läs mer

Rapport från SEB bolagsstämma

Var: Konserthuset, Stockholm När: 29 mars 2012 Närvarande: ca 400 pers Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor och ett belöningssystem. Vad gjorde Folksam:  Vi sa att SEB har ett mycket bra hållbarhetsarbete speciellt  med avseende på miljö och det är glädjande att se att det utvecklas positivt varje år. SEB antog en hållbarhetsstrategi för ett par år […]

Läs mer

Rapport från Nordeas bolagsstämma

Var: Aula Magna Stockholms Universitet Närvarande: ca 700 personer Vad beslutades: att införa incitamentsprogram för ledande befattningshavare Vad gjorde Folksam?:  Vi frågade om Nordeas jämställdhetsarbete i fyra frågor. Nordea är tydlig sin hålbarhetsredovisning med ni arbetar för att uppnå jämställdhet på alla nivåer i banken. Det finns fortfarande något fler män på chefspositioner än kvinnor […]

Läs mer

Yttrandefrihet per telefon

Att tele- och internetoperatörer har teknik för hemlig avlyssning installerad i sina nät är i sig inte ovanligt. Så är det i Sverige och de flesta andra länder. Men i en demokratisk rättsstat används den för polisinsatser mot bankrån, mord och narkotikahandel. Kan man vara säker på att tekniken inte används i odemokratiska syften i Vitryssland?

Läs mer

Rörlig lön kan lika gärna innebära sänkt lön

Rörliga lönesystem måste dock användas med stor försiktighet så att man inte får ovälkomna effekter. Forskning har t ex visat att markanta löneskillnader inom ett team är direkt skadligt för prestationen genom att laget som sådant då presterar sämre. Inte ens extremt hög lön förefaller vara verkningsfullt för individer – människor med löner inom mer normala gränser presterar bättre.

Läs mer

It’s difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it

I många fall genererar tradingverksamhet förhållandevis höga intäkter. Ibland sanslöst höga. Det finns goda skäl att anta att hög avkastning är korrelerad med hög risk. Det är därför befogat att denna typ av verksamheter bevakas extra noga av både styrelsen och ägare.

Läs mer

På egen risk

Jag har tillbringat eftermiddagen med att läsa Finansinspektionens beslut om att dra in HQ:s  tillstånd för att bedriva bankverksamhet.  Dyster läsning på många sätt, tankeväckande på andra.  Inspektionen skriver att ”banken har tagit så stora risker att den äventyrat sin överlevnad. Bankens styrelse och verkställande direktör har därmed inte begränsat bankens risktagande som lagen kräver.”  […]

Läs mer

Förbättra värden & världen så får ni bonus

I dag är det dagen B i G-20 Pittsburgh.  De  20 ledande industriländernas ledare ska sätta ner foten beträffande restriktioner för löner och bonus i banker och sätta upp ramar för finansiell verksamhet mer generellt. Tim Geithner, USA: s finansminister, säger att man ”faktiskt är mycket nära” i frågor som rör ersättning och bank reglering. Det verkar finnas […]

Läs mer

Bonus är farligare än knark?

Hade lördagsintervjun med finansminister Borg i öronen medan jag knödde mig fram vid en loppis mitt ute på den Skånska tundran. Tappade faktiskt koncentrationen en aning när han plötsligt kläcker iden om att Finansinspektionen ska kolla och godkänna bankernas bonussystem. – Man kan inte bara titta på kortsiktig lönsamhet när man sätter bonusarna. Det andra är […]

Läs mer

Giftiga banker

Kommer det amerikanska stimulanspaketet att fungera? Obama har satt av många miljarder gröna dollar för att ge USA:s (och övriga världen) en rejäl adrenalinkick. ”This plan is more than a prescription for short-term spending — it’s a strategy for America’s long-term growth and opportunity in areas such as renewable energy, health care and education.” Detta […]

Läs mer