årsstämma

Rapport från årsstämma i Swedbank 2017

Bolag: Swedbank Var: Folkets hus, Stockholm När: 30 mars Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.  Valberedningen föreslog omval av fem styrelseledamöter samt nyval av fyra ledamöter enligt följande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omval av  Lars Idermark, Ulrika Francke,  Siv Svensson,  Bodil Eriksson och Peter Norman. Nyval av Mats Granryd, Bo Johansson, Annika […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Castellum 2017

Bolag: Castellum Var: Chalmers, Göteborg När: 23 mars Antal närvarande aktieägare: 356 – betydligt fler än förra året Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. Hela styrelsen, med fyra kvinnor och tre män, återvaldes. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Charlotte Strömberg ägnade en stor del åt hållbarhet. Hon förklarade att det är ett begrepp måste fyllas med innehåll för att bli begripligt. […]

Läs mer

Modern Times Group MTG

  Bolag: Modern Times Group MTG Var: Hotell Rival, Stockholm När: 24 maj Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man och en kvinna ut samt  en man och en kvinna in innebär att bolaget fortfarande har 16,5 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Jørgen Madsen Lindemann, talade om MTG:s framtida utmaningar och satsningar på stora […]

Läs mer

Årsstämma Peab 2016

Bolag: Peab Var: Grevieparken, Grevie När: 10 maj 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En en kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5% kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Jesper Göransson talade om de strategiska målet – att vara den största byggaren i Sverige med nöjda kunder, anställda och ägare. Van tog upp […]

Läs mer

Årsstämma Boliden 2016

Bolag: Boliden Var: Scandic Hotell, Skellefteå När: 3 maj 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man ut och en kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5% kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande:  Vad frågade Folksam:  Transparens i företagens rapportering är viktigt för att investerare, aktieägare och andra intressenter i företagen, ska kunna fatta […]

Läs mer

Årsstämma Hexpol 2016

Bolag: Hexpol Var:  Malmö Börshus, Malmö När: 29 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: VD Georg Brunstam redogjorde för det mycket goda resultatet för 2015. Hållbarhetsfrågorna berördes bland annat genom att vd berättade om hur de genomfört kontroller […]

Läs mer

Årsstämma Trelleborg 2016

Bolag: Trelleborg Var: Söderslättshallen i Trelleborg När: 21 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man in och två kvinnor in innebär att bolaget nu har 33 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Peter Nilsson redogjorde för årets resultat som trots att den viktiga olja och gasmarknaden är mycket gott. Vad frågade Folksam:  Hur ser […]

Läs mer

Årsstämma Alfa Laval 2016

Bolag: Alfa Laval Var: Färs & Frosta Härads Sparbank i Lund När: 25 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. En man in innebär att bolaget nu har 22 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Tom Erixon berättade om årets resultat, den starka utvecklingen 2015. Alfa Laval ärstora inom bryggerier, värmeväxlare, separatorer och […]

Läs mer

Årsstämma Hemfosa 2016

Bolag: Hemfosa Var: Hotel Rival, Stockholm. När: 19 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En ny  man in innebär att bolaget nu har 50 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Jens Engwall höll en presentation om bolagets verksamhet under 2015, första kvartalet 2016 samt behandlade även styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt […]

Läs mer

Årsstämma Industrivärden 2016

Bolag: Industrivärden Var: Grand Hotell, Stockholm När: 8 maj 2015 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. En kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5% kvinnor i styrelsen. Vad sa ordförande i sitt anförande: Ordförande Fredrik Lundberg berättade om styrelsens arbete och berömde den nytillträdde vd:n för en god insats. Vad sa vd i sitt anförande: Vd […]

Läs mer