arbetsplatsolyckor

Rapport från årsstämma i Skanska

Bolag: Skanska Var: Stockholm, Berwaldhallen När:  11 april Vad sa vd: Han pratade om många många byggprojekt, om konjunkturen och besvikelsen i Latinamerika.  Den finansiella ställningen är dock god och nollvisionen vad gäller miljö, etik, olyckor osv gäller fortfarande.   Vad sa ordförande: Han var förvånad över att investerare och media i Sverige ägnar så stor […]

Läs mer

Rapport från Electrolux bolagsstämma

Var:  Stockholm Waterfront Närvarande:   röstberättigade aktieägare ca 300 stycken plus en hel del anställda på. Och enligt stämmans ordförande, även representanter från media Vad beslutades: vanlig formalia, det vill säga ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens sammansättning m m. Två nya styrelseledamöter valdes in, en ingenjör en ekonom, män båda. Vad gjorde Folksam:  Vi frågade om bankens hållbarhetsarbete […]

Läs mer