Ansvarsfullt ägande

Rapport från årsstämma i Fingerprint Card 2017

Bolag: Fingerprint Card Var: Gotia, Göteborg När: 20 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.  Valberedningen föreslog omval av an Wäreby, Urban Fagerstedt, Michael Hallén, Åsa Hedin, Tomas Mikaelsson och Carl-Johan von Plomgren till ordinarie styrelseledamot samt att nyvälja Alexander Kotsinas, Ann-Sofie Nordh samt Dimitrij Titov. Till styrelseordförande omvaldes Jan Wäreby. Vad sa vd: Nya vd.n […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Telia Company 2017

Bolag: Telia Company Var: Skandiascenen på Cirkus i Stockholm När: 6 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.  Valberedningen föreslog omval av   Susanna Campbell, Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Anna Settman och Olaf Swantee. Vad sa styrelseordförande:   Ordförande berättade om händelser under 2016 och beskrev verksamhetsåret som […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Ratos 2017

Bolag: Ratos Var: Skandiascenen på Cirkus i Stockholm När: 6 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.  Valberedningen föreslog  omval av ledamöterna Ulla Litzén, Annette Sadolin, Karsten Slotte, Charlotte Strömberg, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Jonas Wiström. Jonas Wiström omvaldes till styrelsens ordförande. Vad sa styrelseordförande:   Ordförande berättade om händelser 2016 och beskrev de […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i AB Volvo 2017

Bolag: AB Volvo Var: Konserthuset, GBG När: 4 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv.  Valberedningen föreslog omval av följande styrelseledamöter: Matti Alahuhta, Eckhard Cordes, James W. Griffith, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz, Hanne de Mora, Håkan Samuelsson, Helena Stjernholm, Carl-Henric Svanberg ordförande och Lars Westerberg. Vad sa styrelseordförande:   Ordförande berättade om […]

Läs mer

Årsstämma Boliden 2016

Bolag: Boliden Var: Scandic Hotell, Skellefteå När: 3 maj 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man ut och en kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5% kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande:  Vad frågade Folksam:  Transparens i företagens rapportering är viktigt för att investerare, aktieägare och andra intressenter i företagen, ska kunna fatta […]

Läs mer

Årsstämma Hemfosa 2016

Bolag: Hemfosa Var: Hotel Rival, Stockholm. När: 19 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En ny  man in innebär att bolaget nu har 50 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Jens Engwall höll en presentation om bolagets verksamhet under 2015, första kvartalet 2016 samt behandlade även styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt […]

Läs mer

Årsstämma Industrivärden 2016

Bolag: Industrivärden Var: Grand Hotell, Stockholm När: 8 maj 2015 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. En kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5% kvinnor i styrelsen. Vad sa ordförande i sitt anförande: Ordförande Fredrik Lundberg berättade om styrelsens arbete och berömde den nytillträdde vd:n för en god insats. Vad sa vd i sitt anförande: Vd […]

Läs mer

Årsstämma Ericsson 2016

Bolag: LM Ericsson Var: Waterfront Congress Centre, Stockholm När: 13 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden som utdelning, fastställande av resultat- och balansräkningar, ansvarsfrihet för styrelse och vd, styrelseval, arvode, revisorsfrågor samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Två män och en kvinna ut och två kvinnor in innebär att bolaget nu har 50 procent kvinnor […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Arcam 2015

  Bolag:  Arcam,    http://www.arcamgroup.com/ Var:  Mönlndal När: 23 mars 2015 Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. En ny kvinna, civil ing fd vd, nyvaldes till styrelse,  detta innebär en fördubbling av antalet. Vad sa ordförande i sitt anförande: Vad sa vd i sitt anförande: Han talade om Arcams starka […]

Läs mer

12 år med Moraltanten

Hon har kallats bråkig och mäktig, men har också fått utmärkelsen Superkommunikatör. Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt ägande, var den som startade arbetet med etiska investeringskriterier i Folksam. – När jag kom till Folksam 2001 såg jag trafikforskarna som förebilder. Deras tester och rapporter var ett bra sätt för att påverka bilindustrin, kunderna och samtidigt bygga varumärket. Mitt mål var […]

Läs mer