ansvarsfulla placeringar

Mer och mer ansvarsfulla pengar

Den svenska SRI*-marknaden uppgår till 305,5 miljarder euro, en rejäl skillnad från 2007 års siffra som låg på 191,1 miljarder euro. De glädjande siffrorna kommer från en färsk rapport från Eurosif. Bland de organisationer som nämns som förebilder på den svenska marknaden finns förutom AP-fonderna och Svenska kyrkan även Folksam. För hela den europeiska marknaden […]

Läs mer