Ansvar

It’s difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it

I många fall genererar tradingverksamhet förhållandevis höga intäkter. Ibland sanslöst höga. Det finns goda skäl att anta att hög avkastning är korrelerad med hög risk. Det är därför befogat att denna typ av verksamheter bevakas extra noga av både styrelsen och ägare.

Läs mer

På egen risk

Jag har tillbringat eftermiddagen med att läsa Finansinspektionens beslut om att dra in HQ:s  tillstånd för att bedriva bankverksamhet.  Dyster läsning på många sätt, tankeväckande på andra.  Inspektionen skriver att ”banken har tagit så stora risker att den äventyrat sin överlevnad. Bankens styrelse och verkställande direktör har därmed inte begränsat bankens risktagande som lagen kräver.”  […]

Läs mer

Tell Shell

Den senaste tiden har det kommit rapporterom Shells verksamhet i Nigeria. Det är främst Sveriges Radiosom har rapporterat i frågan och bl a haft en svensk dokumentärfilmare som källa.  Att miljömärkta fonderfinns bland investerarna har också uppmärksammats. Är det inte hyckleri, frågar man sig. Av någon anledning saknas dock upprördheten när det gäller ”vanliga fonder”dvs […]

Läs mer

Uppläxning i (Val)Rooseveltrummet

Om mindre än en timme är det dags för BP ordföranden att ha ett allvarligt samtal med president Obama. enligt CNN så ska mötet hållas i Rooseveltrummet i Vita Huset. Vad som ska sägas är redan känt. Obama vill att BP ska sätta av ett antal sköna miljarder dollar till en oberoende fond dit alla […]

Läs mer

Vad har en ordförande för uppgift?

BP:s oljekatastrof i Mexikanska golfen och den efterföljande kritiken mot bolagets styrelseordförande Carl-Henric Svanberg har väckt olika åsikter om vad en ordförande egentligen är ansvarig för. På Handelshögskolan i Stockholm tycker forskarna (och de före detta forskarna) att en ordförande ”ska hålla sig lugn och i princip bara tillsätta och avsätta verkställande direktören”. Denna syn […]

Läs mer

Kärleken och kvoteringen är blind

I styrelserummen domminerar herrarna. Detta retar en del och oroar ännu fler.  Jag tillhör dem som oroar mig. Jag bryr mig därför att de beslut som fattas i bolagens styrelser  spelar stor roll för näringslivets utveckling. finanskrisen är det senaste mycket påtagliga exemplet på vad som kan hända om inte företagen styrs med sans och förnuft.  All […]

Läs mer

Vid barnskorna brast det

En sådan här dag med bonusar och Saab affärer högt på agendan kan det vara nyttigt att skifta perspektiv för att kunna sätta saker i sitt rätta sammanhang. Det är sextiofem år sedan idag Auschwitz–Birkenau befriades.  Än finns det överlevare kvar som kan vittna om ett av de största övergrepp mot människor som någonsin utförts. […]

Läs mer

No More Executive Bonuses!

En av mina gamla husgudar Henry Mintzberg skrev en spännande artikel i Wall Street Journal för inte så länge sen.  Han hävdar där att problemet med bonusbaserad ersättning till näringslivets chefer är inte att de är dåligt konstruerade. Problemet är istället att de finns överhuvudtaget. Han menar att ersättningssystemen har korrumperat hela företagsvärlden. De spelar med […]

Läs mer

Förtroende är bra men kontroll är bättre

Vem är det som ska hysa förtroende för företagen? Ett naturligt svar är ägarna. Att döma av resultatet från årets bolagsstämmor så är det kolossalt stort. Ägarna har varit positiva till i stort sett allt företagen har presterat. Ändå talas det om en förtroendekris? Förr i världen byggde tilliten mellan männinskor till stor del på […]

Läs mer

Maxat ansvar på Max – no more Dole

Ibland är det svårt att se hur man som konsument kan bidra till förändringar i de företag där man är kund (även om vi på längre sikt definitivt gör det tillsammans). Därför är det extra roligt när en till synes enkel fråga plötsligt leder till resultat. Att Dole är i blåsväder har väl inte undgått […]

Läs mer