Ansvar

Rapport från årsstämma i Telia Sonera 2014

Bolag: Telia Sonera Var: Cirkus, Djurgården Stockholm Närvarande: 411 aktieägare samt 600 gäster Vad beslutades: Bland annat att inte bevilja fd vd ansvarsfrihet samt ett belöningsprogram för de anställda. Det valdes också en ny revisionsfirma efter det att det framkommit skarp kritik mot den befintliga. Till stämmoordförande valdes en kvinnlig advokat. Det är mycket ovanligt […]

Läs mer

Vilken fråga tycker du är viktigast för Folksam att ta upp på bolagsstämmorna i vår?

Folksam förvaltar idag cirka 280 miljarder kronor åt våra kunder, som bland annat investeras på den svenska börsen. Med så mycket pengar följer också inflytande. Och ansvar. Genom att vara aktieägare har vi möjlighet att påverka bolagen vilket vi bland annat gör genom att ställa frågor på bolagsstämmorna. Förra året ställde vi frågor om miljö […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Lundin Petroleum 2012

Var:   Grand Hotell, Stockholm När:  10 maj 2012 Närvarande: ca 500 personer Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor Vad gjorde Folksam:  Folksam lade fram ett förslag till bolagsstämman : Lundin Petroleum har tillsammans med flera andra oljeföretag, varit verksamma i Sudan mellan åren 1997 och 2003. Verksamheten i området har kritiserats av ett flertal frivilligorganisationer såsom Amnesty […]

Läs mer

Konsten att ta ansvar för investeringar

Vi får ibland frågor om hur vi kan vara ägare i företag som uppenbarligen har visat brister i sitt handlande. Hos oss på Folksam arbetar vi en hel del med företagsdialog som ett redskap att påverka de bolag vi investerar spararnas pengar i. Företagsdialog är en bred, inkluderande och fortlöpande process mellan ett företag och […]

Läs mer

Twittras det inte så finns det inte

Har med stigande förvåning noterat att det har förekommit twitter-förbud och  försök att stopps rapporter från vissa svenska publika bolagsstämmor i år. Först var det Fabege som inte vill släppa in obehagliga murvlar och nu senast den uppmärksammande HQ stämman där  det utlystes ett direktrapportsförbud när stämmo-ordförande klagade på journalister som rapporterade från stämman. Jag tycker detta är direkt löjligt. […]

Läs mer

Den perfekta styrelseordföranden

Omdöme, intelligens och karaktär Relevant yrkeserfarenhet Betydande erfarenhet från näringslivet Allmän förståelsen för den verkställande ledningen funktioner som marknadsföring, ekonomi, företagsstrategi och riskhantering Viljan och förmågan att ägna tid och uppmärksamhet åt att fullgöra de förpliktelser som krävs av en ordförande Förmåga att förstå aktieägarnas intressen som helhet snarare än särintressen eller grupper Personliga och […]

Läs mer

Tillit, Mod och Intrigitet

KPMG och och advokatfirman Delphi presenterade en intressant undersökning om svenska företags uppförandekoder. Enligt denna har  29% av företagen en värdebaserad kod och  8% en regelbaserad uppförandekod. Det värdebaserade uppförandekoderna  uttrycker företagens kärnvärderingar och ansvaret definierar ansvaret gentemot intressenter medan regelbaserae koder innehåller mer detaljerade normer och regler. De allra flesta företagens koder är en combo av de […]

Läs mer

Det finns många fel på kvinnor och de flesta drabbar dem själva

Av detta drar Collin den något märkliga slutsatsen att män kör bättre än kvinnor. Kansker har jag en annan bild om vad som utmärker en bra förare än vad han har. I min värld står egenskapen att inte köra ihjäl fotgängare för en rätt stor del av det som kännetecknar en skicklig förare. Collin har uppenbarligen inte riktigt samma uppfattning.

Läs mer

Mångmiljonbonus – vems ansvar?

Igår fick Investors vd Börje Ekholm försvara sin mångmiljonbonus inför tv-kameror och skrivande journalister. Resultatet i Rapport visade en pressad vd, kallsvettig och med stora svårigheter att försvara sig.  Lika stora problem verkar han ha haft med SvD:s journalister som dessutom skrivit en raljerande krönika om vad Ekholm egentligen presterat för att få de 110 miljoner […]

Läs mer

Kriminella eller Kvinnor?

Börsbolagens styrelseledamöter är bara något hederligare än medelsvensson. Hade fler kvinnor ingått i styrelserna hade statistiken sett bättre ut eftersom kvinnor är mindre brottsbenägna än män.

Läs mer