Alecta

13 kring bordet

Idag får det högsta hönset  i 100 börsbolag ett brev från några av sina aktieägare. Vi kommer att fråga om vad de gör angående: Mänskliga rättigheter Arbetstagarrättigheter Miljö och klimat Korruption Affärsetik  Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa Vi tar också reda på om dessa frågor överhuvudtaget diskuteras i styrelsen. Varför gör vi det här då? Därför att […]

Läs mer