ahlsell

Rapport från årstämma i Ahlsell 2018

Var: Vasateatern När: torsdagen den 3 maj Närvarande: ca 80 personer Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa vd i sitt anförande: En stark och stolt kultur. Har lanserat ett omfattande HR arbete för att utveckla trivsel och engagemang bland medarbetare. 2017 hade en stark försäljningsutveckling. Butiksnätverken är något Ahlsell fokuserat på […]

Läs mer