Rapport från årsstämma i Volvo

Var: Konserthuset, Göteborg När: Torsdagen 5 april Närvarande: 805 aktieägare Vad beslutades: Vanliga stämmobeslut; styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Dock inte återval av revisor, utan från stämman och fyra år framöver tar Deloitte över revisionen (tidigare PwC). Vad sa Volvos ordförande: Förutom det sedvanliga välkomsttalet fick styrelsens ordförande, Carl-Henric Svanberg, svara på många frågor angående Cevians […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Ericsson 2018

Var: Stockholm, Kistamässan När: onsdagen den 28 mars Närvarande: 549 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse, ansvarsfrihet etc. Leif Johansson avtackades. Vad sa Ericssons avgående ordförande Leif Johansson: Han pratade om året som gått. Några nya kommittéer har bildats, bland annat en som hanterar tekniska frågor och en som hanterar ex anti-korruption. Vad sa Ericssons […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i SKF 2018

Var: Göteborg, SKF Kristinedal När: tisdagen den 27 mars Närvarande: Omkring 200 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse, ansvarsfrihet etc. Vad sa SKF:s avgående ordförande Leif Östling: Inte så mycket, men han blev desto mer avtackad och hyllad av andra. Vad sa SKF:s tillträdande ordförande Hans Stråberg: Ingenting. Vad sa VD: Alrik Danielson talade en […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i SEB 2018

Var: Konserthuset, Stockholm När: Måndagen 26 mars Närvarande: 1 114 aktieägare Vad beslutades: Vanliga stämmobeslut såsom val av styrelse och revisor, beslut om ansvarsfrihet etc. Vad sa SEB:s ordförande: Marcus Wallenberg inledde stämman med att prata om att han ser en trend att näringslivet har en mer framträdande roll i att bidra till ett mer […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Castellum 2018

Var: Chalmers, Göteborg När: torsdagen 22 mars Närvarande: Cirka 400 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse och revisor, ansvarsfrihet etc. Vad sa Castellums ordförande: Charlotte Strömberg talade om styrelsearbete som ett lagarbete, och att Castellum vill skapa långsiktigt och hållbart aktieägarvärde. Hon fortsatte med att bland annat prata om  #metoo och hur inget […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Swedbank 2018

Var: Stockholm, Cirkus När: torsdagen den 22 mars Närvarande: 454 personer, 1370 aktieägare Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse, ansvarsfrihet etc. Vad sa Swedbanks ordförande: Lars Idermark inledde med att tala om allt positivt i banken, som lönsamhet, riskhantering osv. Han fortsatte sedan att tala om bankens värderingar som präglas av att ha så […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Handelsbanken 2018

Var: Stockholm, Grand Hôtel Vinterträdgården När: onsdagen den 21 mars Närvarande: 650 personer, 1580 aktieägare. Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse, ansvarsfrihet etc. Vad sa Handelsbankens ordförande: Pär Boman talade kort om styrelsens arbete som innefattat både resor, utvärdering av risker och genomgångar från revisorer, internrevision och annat. Vad sa VD: Anders Bouvin talade […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Nordea 2018

Var: Stockholm, Grand Hôtel Vinterträdgården När: torsdagen den 15 mars Närvarande: Många fler än vanligt, omkring 1000 personer varav 200 från Finland. Vad beslutades: Den stora frågan gällde förslaget om flytt av huvudkontoret till Finland, vilket 96,9 procent av aktieägarna röstade för. Vad sa Nordeas ordförande: Björn Wahlroos talade bland annat om uppgraderingen av bankens IT-system, som […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Axfood 2018

Var: Stockholm City Conference Centre, Folkets hus. När: onsdagen den 14 mars Närvarande: 485 personer Vad beslutades: Vanliga stämmogöromål samt två nyval till styrelsen. Stämmans ordförande: Mia Brunell Livfors Vad sa VD Klas Balkow: Vd pratar om hållbarhet redan i början av sitt anförande. ”Hållbarhet är något vi arbetat med länge genom hela värdekedjan.” Under […]

Läs mer

Rapport från årsstämma 2017 Elekta

Bolag: Elekta Var: Moderna Museet, Stockholm När: 23 augusti Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse. Andelen kvinnor i styrelsen blev 33 procent . Valberedningens ordförande konstaterade att det ännu inte är en jämställd styrelse men försäkrade att detta är valbredningens mål för framtiden. l Vad sa vd: Richard Hausmann talade om såväl företagets olika produkter  som det finansiella resultatet […]

Läs mer