Brott

Ansvarsfrihet för TeliaSonera

I dag tas frågan om ansvarsfrihet för den förrförre vd:n i TeliaSonera upp. En verkställande direktör kan under vissa omständigheter bli skadeståndsskyldig gentemot aktiebolaget, aktieägare eller andra som berörs av verksamheten. Den verkställande direktören ansvarar för skador som har orsakats av oaktsamhet. I TeliaSoneras fall är frågan snarare symbolisk. Den förre vd:n var bara ansvarig för […]

Läs mer

Muta eller Investering

Nu har TeliaSoneras affärer i Uzbekistan hamnat på bordet hos riksenheten mot korruption vid åklagarmyndigheten i Stockholm.  TeliaSonera välkomnar förundersökningen, man har ju inte gjort något fel det vill säga mutat någon, man har gjort en investering. Vi får hoppas att åklagarens utredning inte gör att TeliaSonera tar chansen att bordlägga den egna externa undersökningen. […]

Läs mer

Svenska företags arbete mot korruption

Transparency International gav i juni 2012 ut en rapport över  de åtgärder de världens 105 största företag harvi tagit för att bekämpa korruption.  Dessa åtgärder är betygsatta utifrån en rad kriterier.  Rapporten finns att läsa här.  Det finns inga svenska företag med bland de 105 största företagen. Det närmaste vi kommer är Statoil i Norge som […]

Läs mer

JAS och Sydafrika

De senaste nyheterna om JAS Gripen och Sydaftika väcker många frågor. Det gick inte att rättsligt pröva Tjeckiska spåret för ett par år sedan. Eventuellt  kommer man längre denna gång när det finns ett fysiskt dokument. Kanske är det dags att starta en ”sanningskommission”. Det är mer angeläget att få  att få saken ordentligt utredd än att […]

Läs mer

Kriminella eller Kvinnor?

Börsbolagens styrelseledamöter är bara något hederligare än medelsvensson. Hade fler kvinnor ingått i styrelserna hade statistiken sett bättre ut eftersom kvinnor är mindre brottsbenägna än män.

Läs mer

Vid barnskorna brast det

En sådan här dag med bonusar och Saab affärer högt på agendan kan det vara nyttigt att skifta perspektiv för att kunna sätta saker i sitt rätta sammanhang. Det är sextiofem år sedan idag Auschwitz–Birkenau befriades.  Än finns det överlevare kvar som kan vittna om ett av de största övergrepp mot människor som någonsin utförts. […]

Läs mer

Ett etiskt dilemma eller etisk dille?

Burma kategoriseras av OECD som ” ”weak governance zone ” med svaga institutioner som genom sin brist på styrning inte bidrar till att ekonomisk och social utveckling. Att utländska företag är verksamma i landet kan bidra till att öka välfärden lokalt. De kan också bidra till överföring av teknik, kunskap och internationella normer för mänskliga […]

Läs mer

Han var ju oskyldig ju

– Jag ser det som en upprättelse, säger Christer Elmehagen fd vd för AMF. Han ska nu betala tillbaka 8,6 Mkr till sin förra arbetsgivare dvs hälften av vad som initialt krävdes av honom. Det är onekligen en seger. Tror att det är första gången som någon av de fall där förra arbetsgivaren och förra […]

Läs mer

Etiken rinner ut i sanden

Det är Kanada som tjänar stora pengar på att man börjar utvinna olja i Alberta.   På 20 år beräkas Kanada tjäna nära 800 miljarder kr i skatter och avgifter på utvinningen.  Detta är naturligtvis en viktig inkomstkälla för hela landet och framför allt provinsen Alberta.    550 miljarder kronor har investerats eller kommer att investeras. Man beräknar att […]

Läs mer

När ondskan kom till byn

Min  bror och jag har en gård i en liten by i Skåne. Den har varit i släktens ägo sedan 1600-talet. I byn bor fortfarande åtminstone tre familjer med lika djupa rötter + några inflyttade. På senare år har ett par tomter styckats av från stamfastighetyerna och på dessa har några ytterligare hus byggts. Totalt är […]

Läs mer