Övrigt

Rapport från årsstämma i Intrum Justitia 2017

Bolag: Intrum Justitia Var: Bolagets huvudkontor i Nacka När: 29 juni Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse. Andelen kvinnor i styrelsen sjönk till 25 procent. Valberedningen förklarade detta med samgåendet med Lindorff och lovade att återkomma med ett mer jämställt förslag nästa år. Vad sa vd: Mikael Ericson talade naturligtvis mycket om fusionen med Lindorff, som […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Balder 2017

Bolag: Fastighets AB Balder Var: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg När: 11 maj Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse. Vad sa vd: Erik Selin lyfte bland annat fram att bolaget givit ut en obligation om 1 miljard euro. Den fick ett väldigt bra mottagande med över 80 procent utomnordiska investerare. De finansiella målen riktas mot skuldmarknaden […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Billerudkorsnäs 2017

Bolag: Billerudkorsnäs Var: Rival, Stockholm När: 10 maj Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse. Det blir nu bara sju styrelseledamöter, eftersom en kandidat hoppade av i ett sent skede. Ny i styrelsen blir Victoria Van Camp, som fick tillfälle att berätta lite om sig själv under stämman. Hon jobbar på SKF och ska bidra med kunskap om […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i MTG 2017

Var: Rival, Stockholm När: 9 maj Hur många: ca 100 personer som företrädde 340 aktieägare. 60% av aktierna var företrädda. Vad beslutades: vanliga göromål samt ett långsiktigt incitamentsprogram. Vad sa ordförande David Chance: Höll ett relativt långt inledande anförande. Förändring är med som en råd tråd. Förändring är också en del av MTGs DNA. Konsumenter […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Kinnevik 2017

Var: Hotell Rival, Södermalm, Stockholm När: 8 maj Antal deltagare: drygt 300 närvarande personer som representerade 809 aktieägare Vad beslutades: vanliga stämmogöromål som beslutades. Nytt incitamentsprogram röstades igenom. Vad sa ordförande Tom Boardman: Varit ett tufft år för Kinnevik. Han poängterade vikten av hållbara företag. Ett viktigt fokus för styrelsen är att behålla nyckelpersoner i företaget. […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Industrivärden 2017

Var: Vinterträdgården, Grand Hotel När: 9 maj Närvarande: drygt 300 personer Vad beslutades? Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa ordförande Fredrik Lundberg i sitt anförande: Har tittat på potentiella investeringar men valt att fokusera på aktuell portfölj. Utvecklingen 2016 var avsevärt bättre än marknaden. Berättade om styrelsens arbete. Vad […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Securitas 2017

Var: Hilton Hotell, Slussen, Stockholm När: 3:e maj Närvarande: 232 personer Vad beslutades: vanliga stämmogöromål. Inval av 3 nya styrelseledamöter. Vad sa vd Alf Göransson: Talade i cirka 20 minuter och främst om siffror och framgångarna under 2016 som var ett rekordår. Gjorde ett mycket stort förvärv av Diebold Electronic Security. Hållbarhet är idag en […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Sobi 2017

Bolag: Sobi Var: IVA konferenscenter, Stockholm När: 4 maj Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, såsom val av styrelse och ett kritiserat långsiktigt incitamentsprogram. Det blir nu bara sex ledamöter i styrelsen eftersom Jeffrey Jonas avböjt omval och Theresa Heggie hoppat av i sent skede. Resten omvalda. Vad sa ordförande: Håkan Björklund redogjorde för styrelsens arbete under året. Totalt har det […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Sandvik 2017

Bolag: Sandvik Var: Göranssons Arena, Sandviken När: 27 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor Vad sa vd: Björn Rosengren talade engagerat om de stora förändringar som genomförts under 2016, berömde alla medarbetare och särskilt några affärsområdeschefer. Under förra året lanserades även The Sandvik Way, som vd kallade ”kittet som håller oss samman”. Här ingår uppförandekoden. Vad sa ordförande: Johan Molin talade lite […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Assa Abloy 2017

  Var: Moderna Museet När: 26 april Närvarande: ca 150 personer Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa vd Johan Molin i sitt anförande (ca 40 min inklusive små filmer): Ett tufft år men som landat bra. Talade om utvecklingen och alla förvärv genom åren, Assa Abloys marknadsposition, företagets vision och […]

Läs mer