Statoil

Risker vid energiutvinning i Arktis

Det finns flera risker med oljebolagens verksamhet i svårtillgängliga och miljövolatila naturområden inte bara etiska utan även finansiella

Läs mer

Svenska företags arbete mot korruption

Transparency International gav i juni 2012 ut en rapport över  de åtgärder de världens 105 största företag harvi tagit för att bekämpa korruption.  Dessa åtgärder är betygsatta utifrån en rad kriterier.  Rapporten finns att läsa här.  Det finns inga svenska företag med bland de 105 största företagen. Det närmaste vi kommer är Statoil i Norge som […]

Läs mer

Folksam på Statoils stämma del två – Eller från Västfronten intet nytt

Som väntat blev det ingen majoritet som stödde Greenpeace och WWF:s resolution på Statoils stämma om att bolaget bör lämna sin oljesandssatsning. Med tanke på att den norska staten äger 67 procent av bolaget, och tidigt deklarerade att man ”kan rösta för resolutionen men inte vill” så var voteringen egentligen en fråga om hur många […]

Läs mer

Folksam på Statoils stämma imorgon

En del av vår grupps arbete består i att närvara på de svenska börsbolagens årsstämmor. Vi har då valt att prioritera de bolag där vi har våra största innehav i samt de där vi är stora ägare, för att på stämmorna rösta för eller emot styrelsens förslag, men också för att ta tillfället i akt […]

Läs mer