JM

Rapport från årsstämma i JM

  Var: JMs huvudkontor, Solna När: 27 april Hur många närvarade: ca 200 personer (inte en ledig stol) Vad beslutades: vanliga göromål samt beslut om konvertibler. Vad sa ordförande Lars Lundquist: han gjorde en översiktlig genomgång av styrelsens och utskottens arbete under året. Investeringsutskottets samt revisionsutskottets ordförande berättade om deras arbete under året. Vad sa vd Johan […]

Läs mer

Årsstämma i JM 2016

Var: JM:s huvudkontor, Solna När: 21 april Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. Vd och en annan man avgick ur styrelsen, en ny manlig ledamot valdes in. Därmed ökade andelen kvinnor till 43 procent. Vad sa ordförande i sitt välkomsttal: Styrelseordförande Lars Lundquist svingade själv klubban under stämman. Vad sa vd i sitt anförande: Talet genomsyrades av hållbarhet som nyckel till […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i JM

Trots en mindre skara aktieägare lyckades man åstadkomma kö. Aktieägare älskar att köa.  Var: bolagets lokaler Solna När: tisdagen 21:a april Hur många närvarade: ”cirka 120 anmälda aktieägare vilket innebär cirka 100 närvarande ” enligt arrangör. På vägen ut från stämman mötte vi några stämmodeltagare som fastnat på en buss. De bjöds dock in till […]

Läs mer

Rapport från JM bolagsstämma

Var:  JM:s huvudkontor, Solna När: 26 april 2012 Närvarande: ca 150 deltagare Vad beslutades: Sedvanliga stämmofrågor inklusive ett belöningsprogram och smärre förändringar av bolagsordningen. Vad gjorde Folksam: Folksam sa att vi var  mycket glada att JM under 2011 beslöt att skriva under FN:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande Global Compact. Vi bad VD berätta något om den […]

Läs mer