Industrivärden

Rapport från årsstämma i Industrivärden 2017

Var: Vinterträdgården, Grand Hotel När: 9 maj Närvarande: drygt 300 personer Vad beslutades? Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa ordförande Fredrik Lundberg i sitt anförande: Har tittat på potentiella investeringar men valt att fokusera på aktuell portfölj. Utvecklingen 2016 var avsevärt bättre än marknaden. Berättade om styrelsens arbete. Vad […]

Läs mer

Årsstämma Industrivärden 2016

Bolag: Industrivärden Var: Grand Hotell, Stockholm När: 8 maj 2015 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. En kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5% kvinnor i styrelsen. Vad sa ordförande i sitt anförande: Ordförande Fredrik Lundberg berättade om styrelsens arbete och berömde den nytillträdde vd:n för en god insats. Vad sa vd i sitt anförande: Vd […]

Läs mer

Årsstämma Industrivärden 2015

Bolag: Industrivärden Var: Vinterträdgården Grand Hotell I Stockholm När: 6 Maj Vad beslutades: Stora förändringar i styrelsen med tvp nya ledamöter och en ny ordförande. Vad sa ordförande i sitt anförande: Avgående Styrelseordföranden Sverker Martin-Lööf  berättade om företaget och om sina insatser, Industrivärdens finansiella utveckling och om de olika portförljbolagen. Vad sa vd i sini […]

Läs mer